Rashed Ahmed Akas CEO

Rashed Hasan Akash

Chief Executive Officer

Ethika-Tasnim

Ethika Tasnim

Manager

emon arefin rahat

Emon Arfin Rahat

Team Coordinator

abul kalam azad team member

Abul Kalam Azad

Project Manager

Shanto-Karmaker

Shanto Karmaker

Support Engineer

Ashikuzzaman

Ashikuzzaman

WordPress Developer

Abu-Rayhan

Abu Rayhan

Senior Data Analysis

dipta saha

Dipta Saha

Senior Data Analysis

shaurav

Sourav Paul

Junior Data Analysis

Arshad-Ahmed

Md. Arshad Ali

Office Assistant